મહેસાણામાં સનસ્ટ્રોકને કારણે આશા વર્કરનું દુઃખદ મૃત્યુઃ કામની સ્થિતિને વધુ સારી બનાવવાની હાકલ

Asha worker

એક હ્રદયદ્રાવક ઘટનામાં, મહેસાણાના આશા વર્કરનુ ડ્યુટી દરમિયાન સનસ્ટ્રોકથી મૃત્યુ થયું, જે ગુજરાતમાં ફ્રન્ટલાઈન હેલ્થ …

Read more