સરકારી કર્મચારીઓને હોળી-ધુળેટી ઉપર સરકારની ભેટ – મોંઘવારી ભથ્થુ વધશે

good-news-for-government-employee

કેન્દ્ર સરકાર તરફથી સરકારી કર્મચારીઓ માટે ખૂબ જ સારા સમાચાર આવવાના છે કેન્દ્ર સરકાર તેના …

Read more

GPSSB MPHW Recruitment 2022

GPSSB MPHW Recruitment

GPSSB MPHW Recruitment / GPSSB Multi Purpose Health Worker Recruitment પોસ્ટની સંખ્યા: 1866 જાહેરાત નં.17/2021-22 …

Read more