મહેસાણામાં સનસ્ટ્રોકને કારણે આશા વર્કરનું દુઃખદ મૃત્યુઃ કામની સ્થિતિને વધુ સારી બનાવવાની હાકલ

Asha worker

એક હ્રદયદ્રાવક ઘટનામાં, મહેસાણાના આશા વર્કરનુ ડ્યુટી દરમિયાન સનસ્ટ્રોકથી મૃત્યુ થયું, જે ગુજરાતમાં ફ્રન્ટલાઈન હેલ્થ …

Read more

સરકારી કર્મચારીઓને હોળી-ધુળેટી ઉપર સરકારની ભેટ – મોંઘવારી ભથ્થુ વધશે

good-news-for-government-employee

કેન્દ્ર સરકાર તરફથી સરકારી કર્મચારીઓ માટે ખૂબ જ સારા સમાચાર આવવાના છે કેન્દ્ર સરકાર તેના …

Read more

ચૂંટણી ફરજ બજાવતા આરોગ્ય કર્મચારી ને મહેનતાણું ચૂકવવામાં આવશે

good news for health employee

છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી અવારનવાર જ્યારે પણ ચૂંટણીઓ આવે છે તો આ ચૂંટણીની અંદર આરોગ્ય કર્મચારીને …

Read more